(1)
Berek, E.; Marcol Cacoń, L. M. Interdyscyplinarność W przekładzie Tekstu Naukowego. Francuski I włoski język Akademicki W tłumaczeniu Na język Polski. an 2020, 2, 173-186.