(1)
Stawecka-Kotuła, A. Stopień Pasywizacji tekstów Prawniczych W Oryginale I W przekładzie. Analiza Kontrastywna Angielsko-Francusko-Polska. an 2020, 2, 187-198.