(1)
Głuszkowski, M. SWIETŁANA MITRENGA-ULITINA JĘZYK POLSKI MIESZKAŃCÓW WSI WIERSZYNA NA SYBERII. an 2018, 1, 177-182.