(1)
Dolata-Zaród, A.; Pastucha-Blin, A. Figury Retoryczne W Dyskursie Perswazyjnym – Konfrontacja Na Podstawie Analizy Reklam Polskich, włoskich I Francuskich. an 2021, 2, 7-20.