(1)
Woźniak-Wrzesińska, E.; Zakrzewska-Verdugo, M. Społeczna Dyskursywizacja terminów Naukowych Na przykładzie Wybranej Nomenklatury Z Zakresu "Gender Studies". Przypadki Polski a Rosyjski. Część 2. an 2021, 2, 21-32.