(1)
Jarynowski, A.; Czopek, K.; Paradowski, M. B. "Keep Your Friends close": Przyswajanie języka Obcego Poprzez Interakcje rówieśnicze a Edukacja Zdalna W Dobie Pandemii. an 2021, 2, 115-132.