(1)
Tarnowska, B. Obraz Kaukaskich Rzek W Poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego. an 2021, 2, 147-162.