(1)
Joachimiak-Prażanowska, J. O ZAPOŻYCZENIACH LEKSYKALNYCH Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W POLSZCZYŹNIE MIĘDZYWOJENNEJ. NA MATERIALE TYGODNIKA ILUSTROWANEGO. an 2015, 2, 11-23.