(1)
Piłat, W. PROF. ZW. DR HAB. ALBERT BARTOSZEWICZ JAKO PROMOTOR OLSZTYŃSKIEJ RUSYCYSTYKI. an 2015, 2, 195-201.