(1)
Filinowicz, A. NAZWY TERENOWE POWIATU SOKÓLSKIEGO Z SUFIKSEM -ICHA. an 2014, 2, 15-24.