(1)
Grabowska, K. POLONIZMY LEKSYKALNE W WYBRANYCH LATOPISACH BIAƁORUSKO-LITEWSKICH. an 2014, 2, 25-35.