(1)
Makowska, M. JAK POKAZAĆ LEK? OPAKOWANIA LEKÓW JAKO PŁASZCZYZNY WIZUALNE. an 2014, 2, 75-86.