(1)
Witczak, P. ANDRZEJ NIEMOJEWSKI I MICHAIƁ ARCYBASZEW WOBEC REWOLUCJI 1905 R. an 2014, 2, 175-184.