(1)
Makowska, M. POKAŻ MI SWOJE LOGO – LOGO MIAST JAKO PŁASZCZYZNA WIZUALNA. an 2014, 1, 87-97.