(1)
Dąbrowska, M. RECEPCJA BAJKOPISARSTWA IWANA KRYŁOWA W ŚWIETLE PRASY POLSKIEJ PIERWSZEJ POŁOWY XIX WIEKU. an 2014, 1, 153-163.