Kiklewicz, A. (2010). FUNKCJONOWANIE NAZW WŁASNYCH W JĘZYKU POTOCZNYM NOWORUSKICH. Acta Neophilologica, 1(XII), 5–16. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1256