Nawacka, J. (2009). DERYWATY CZASOWNIKOWE OKREŚLAJĄCE MIŁOŚĆ, EROTYKĘ I SEKS WE WSPÓŁCZESNYM ROSYJSKIM ŻARGONIE MŁODZIEŻOWYM. Acta Neophilologica, (XI), 27–34. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1274