Ковбасенко, Ю. (2009). Л1ТЕРАТУРА ПОСТМОДЕРН13МУ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ. Acta Neophilologica, (XI), 45–67. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1277