NDiaye, I. A. (2008). DOM - OJCZYZNA W EMIGRACYJNEJ POEZJI M. CWIETAJEWEJ. Acta Neophilologica, (X), 139–146. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1302