Ojcewicz, G. (2007). DEKLARACJA NIEZALEŻNOŚCI JAROSŁAWA MOGUTINA: WIZJA BEZ SZANS NA SPEŁNIENIE?. Acta Neophilologica, (IX), 131–142. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1343