Bednarczyk, A. (2006). POETYKA WSPÓŁCZESNEJ PIEŚNI BIAŁOGWARDYJSKIEJ. Acta Neophilologica, (VIII), 101–110. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1367