Garcarz, M. (2004). TŁUMACZENIE DRACULl - FILMU FRANCISA FORDA COPPOLI JAKO PRZYKŁAD SKUTECZNEJ WALKI O ZGODNOŚĆ PRZEKŁADU Z ORYGINAŁEM. Acta Neophilologica, (VI), 69–80. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1452