Smorczewska, H. (2002). O POEZJI RELIGIJNEJ WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO BAROKU. Acta Neophilologica, (IV), 35–43. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1458