Zienkiewicz, T. (2002). POLONIKA W MIESIĘCZNIKU „KIJEWSKAJA STARINA” (1882-1906). ZARYS PROBLEMATYKI. Acta Neophilologica, (IV), 45–52. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1459