Mazurek, H. (2002). Z MYŚLĄ O NOWOCZESNEJ SCENIE. PROPOZYCJE POCZĄTKUJĄCYCH DRAMATOPISARZY UKRAIŃSKICH. Acta Neophilologica, (IV), 85–92. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1462