Sobczak, J. (2002). POSTAĆ GRISZKI RASPUTINA W ŚWIETLE OSTATNICH PUBLIKACJI HISTORYCZNYCH. Acta Neophilologica, (IV), 99–111. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1464