Grabarczyk, Z. (2003). CELE I ZADANIA WSPÓLNOTY JĘZYKOWEJ. Acta Neophilologica, 1(V), 43–54. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1480