Grabarczyk, Z. (2003). JĘZYK OJCZYSTY A NARÓD. Acta Neophilologica, 1(V), 55–66. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1481