Sarnowski, M. (2003). O MOŻLIWOŚCIACH PARCELACJI PRZESTRZENI KOMUNIKACJI NEGATYWNEJ W JĘZYKU POLSKIM. Acta Neophilologica, 1(V), 117–127. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1488