Bartoszewicz, A. (2001). Niepoznane formacje rosyjskie typu побольше, побыстрее. Acta Neophilologica, (III), 5–10. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1547