Popiel-Machnicki, W. (2001). Świat przedstawiony w imażynistycznej poezji Siergieja Jesienina. Acta Neophilologica, (III), 239–248. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1583