Rudziewicz, I. (2001). Przyroda w poezji Franciszka Bahuszewicz. Acta Neophilologica, (III), 259–263. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1585