Jeglińska, B. (1999). O kierowaniu samodzielną pracą studentów filologii rosyjskiej z tekstem literackim. Acta Neophilologica, 1(I), 51–56. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1624