Popiel-Machnicki, W. (1999). Inspiracje rosyjskich poetów kolorystów (G. Dzierźawin, F. Tiutczew, K. Balmont, A. Bieły, A. Blok, N. Klujew, S. Jesienin). Acta Neophilologica, 1(I), 128–134. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/an/article/view/1634