Witczak, P. (2018). O KOBIECYCH OBRAZACH W PROZIE MICHAIŁA ARCYBASZEWA. Acta Neophilologica, 1(XX), 95–106. https://doi.org/10.31648/an.2689