Dąbrowska, M. (2018). PIOTRA DUBROWSKIEGO ZWIĄZKI Z POLSKĄ (Z ZAWARTOŚCI I O ZAWARTOŚCI WYBRANYCH CZASOPISM POLSKICH ORAZ ROSYJSKICH POŁOWY XIX WIEKU). Acta Neophilologica, 1(XX), 155–167. https://doi.org/10.31648/an.2693