Poluszyński, B. (2019). BETWEEN WOR(L)DS. OR COMPLETELY LOST IN TRANSLATION? O WSPÓŁCZESNYCH „TŁUMACZENIACH” TYTUŁÓW MEGAPRODUKCJI FILMOWYCH. OD WIRUJĄCEGO SEKSU (1987) PRZEZ MINIONKI (2010-2017) DO PRZEŁĘCZY OCALONYCH (2016). Acta Neophilologica, 2(XX), 99–112. https://doi.org/10.31648/an.3639