Głuszkowski, P. (2019). POLEMIKA MAKSYMA GORKIEGO Z KADETAMI I BOLSZEWIKAMI NA ŁAMACH GAZETY „NOWAJA ŻYZŃ". Acta Neophilologica, 1(XXI), 41–51. https://doi.org/10.31648/an.4359