Kozak, B. (2019). KIM JEST AMFINOGEN KRYŻANOWSKI – TAJEMNICZY MNICH Z SATYRY SYMEONA Z POŁOCKA. Acta Neophilologica, 1(XXI), 69–79. https://doi.org/10.31648/an.4363