Raspapou, A. (2019). GRA Z GATUNKIEM JAKO SPOSÓB PRZEZWYCIĘŻENIA KRYZYSU TRADYCYJNYCH FORM W LITERATURZE BIAŁORUSKIEJ (NA PODSTAWIE DZIENNIKA FACEBOOKOWEGO RADZIWA „PRUDOK” ANDRUSIA HORWATA). Acta Neophilologica, 1(XXI), 79–85. https://doi.org/10.31648/an.4364