Orzechowska, J. (2019). INSTYTUT SŁOWIAŃSZCZYZNY WSCHODNIEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE. WSPOMNIENIA JUBILEUSZOWE. Acta Neophilologica, 1(XXI), 119–130. https://doi.org/10.31648/an.4369