Krawiec, M. (2019). "Boże narodzenie" jako punkt odniesienia do pracy międzyprzedmiotowej uczniów na zajęciach językowych – propozycje studentów kierunku pedagogiczno-językowego. Acta Neophilologica, 2(XXI), 7–20. https://doi.org/10.31648/an.4741