Szymula, R. (2020). Retoryczne strategie i taktyki wywierania wpływu na wyborców w programach rosyjskich partii politycznych. Acta Neophilologica, 1(XXII), 31–44. https://doi.org/10.31648/an.5215