Woch, J. (2020). Specyfika semantyczna czasowników z przyrostkiem -ну-/-ną- w języku rosyjskim i polskim. Acta Neophilologica, 1(XXII), 45–54. https://doi.org/10.31648/an.5216