Gładkowska, D. (2020). Transmedialne losy wybranych fragmentów XVI- i XVII-wiecznej poezji i prozy Johna Donne’a jako ilustracja społecznej użyteczności śmiechu. Acta Neophilologica, 1(XXII), 113–126. https://doi.org/10.31648/an.5222