Nawacka, J. (2020). Językowy obraz miłości w ujęciu translatorycznym (na podstawie „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego). Acta Neophilologica, 1(XXII), 127–148. https://doi.org/10.31648/an.5223