Godzich, A. (2020). Polskie ekwiwalenty funkcjonalne leksemów brodino i mozzarella z włoskich kronik piłkarskich. Acta Neophilologica, 1(XXII), 171–186. https://doi.org/10.31648/an.5225