Matus, I. (2020). Obrzędowe pieczywo weselne podlaskiej tradycji wschodniej – korowaj, rahulki, dwojany, korowajczyki, huski. Acta Neophilologica, 1(XXII), 187–204. https://doi.org/10.31648/an.5226