Stec, W. M. (2021). Wpływ ‘doktryny sygnatur’ Paracelsusa na nominację językową w botanice (na przykładzie nazw roślin zielarskich). Acta Neophilologica, 1(XXIII), 35–48. https://doi.org/10.31648/an.5555