Pędzisz, J. (2020). Koncepcja ruchu w dyskursie o tańcu współczesnym. Acta Neophilologica, 2(XXII), 83–96. https://doi.org/10.31648/an.5586